" Torba Kanun" ya da "Af Kanunu" olarak da bilinen devlete olan bazı borçların cezalarının bir kısmını silen ve bunlara taksitlendirme imkanı getiren "İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 Sayılı KANUN" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 

2015 yılında binalar için vergi değerinin tespitinde kullanılacak olan bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirleyen EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Resmi Gazete’de yayımlanan Kararı ile Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulayacak  şirketleri belirledi. Buna göre sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TMS’ye uyacaklar.
 

Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Ağustos 2014 tarihinde internet sitesinden Mali Tatil uygulamasına ilişkin bir “Duyuru” yayımladı. Bu “Duyuru” ile  göre özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dâhil edildi.
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilecekler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamayacak.
 

Sosyal Güvenlik Kurumu, trafik kazası giderlerinin Kurum tarafından karşılanması ve sorumlulara rücu edilmesi hakkında Genelge yayımladı. Sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere adli vaka ve trafik kazası sonucu yapılan sağlık yardımlarına ait tedavi faturaları kurumun ilgili birimlerine intikal ettirilmekte ve Sağlık Uygulama Tebliğ  hükümleri doğrultusunda ödenebilmesi için ilgili birimce incelenmektedir.
 

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) ;  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347) ;  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’te değişiklikler yapıldı.  Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar  , alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulunulan  vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) kayıt ettirilecek.
 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Öncelikli yatırımlarda 1 milyar liranın üzerinde yapılacaklar için 5’inci Bölge’ye özel olarak uygulanan yatırım katkı oranının üzerine 10 puanlık ek destek verilecek. Yatırım 6’ncı Bölge’de ise kendi bölgesindeki teşviklerden yararlanacak.
 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 68 ile 31 Temmuz 2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 04 Ağustos 2014 tarihi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.

Kentsel Dönüşüm olarak bilinen  AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN Uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Riskli yapılar, Yönetmelik eki  Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit edilecek.
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK yapıldı. (B) Cetvelindeki mallardan (solvent ve benzeri)  imalatta kullanılanlar için erken teminat çözümü  uygulaması getirildi.Tebliğde ayrıca Erken Teminat Çözümü Sertifikası almak için yapılması gerekenler de açıklanıyor.
 

16 Temmuz 2014

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı  Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33 ile  2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını  %6,64  (yüzde altı virgül altmış dört)  olarak tespit etti.