Maliye Postası Dergisinin 2014 yılı Dönem Sonu İşlemlerine ilişkin Özel Sayısı yayımlandı.Özel Sayı 1 Aralık'ta abonelere gönderildi. Özel sayımızda şu yazılar yayımlandı:

Maliye Bakanı Şimşek, vatandaşlardan ve sektörlerden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihlerini 1 ay uzattıklarını açıkladı.
 

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN  ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Resmi Gazete’de yayımlandı. ULUSLARARASI Çalışma Örgütü’nün (ILO) 167 sayılı inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi artık Türkiye’de de uygulanacak. Sözleşme devlete ve işverene iş kazalarına yönelik ciddi yükümlülükler getiriliyor.
 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’nun yayımladığı Karar ile sorumlu denetçi olmak için Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirtilen şartlar 31/12/2016 tarihine kadar aranılmayacak.
 

Aynı büyükşehirin farklı yerlerinde görevlendirilecek memurlara verilecek harcırahların örneklerle düzenlendiği  HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

Satıcı ile tüketicinin mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanarak alınıp satılma esaslarını belirleyen MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ yayımlandı. Satıcılar tüketiciyi  anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak bilgilendirecek.
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ’ni yayımladı. "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.

Aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G. yi üreten dağıtıcılara   "Dağıtım İzin Belgesi"  alabilmeleri  için verilecek raporu düzenlemeye yetkili akredite laboratuarın belirlendiği  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/22 yayımlandı .
 

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI  (SIRA NO: 441) ile  2014 yılı için  yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edildi.  Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
 

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanların 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.
 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.) imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılması halinde ÖTV sinin aerosol üreticilerine iadesi hakkında uygulama usul ve esaslarının belirlendiği ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 36) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE  değişiklik yaptı. 26.12.2012 tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan ; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve  Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu   uyarınca staj yapan veya hizmetleri stajdan sayılan sayılanların  31/12/2015 tarihine kadar meslek mensubu olmaları halinde bunlar da Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilecek.