VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 69 ile 30 Eylül 2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.

6552 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Resmi Gazete’de yayımlandı.Kanundan yararlanmak için mükelleflerin en geç 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 6552 Sayılı Torba Kanun ile Kuruma olan prim borçlarının  yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı  2014 –26 Numaralı Genelgeyi yayımladı. SGK’ya olan borçların yapılandırılması için en geç 31/12/2014 tarihine kadar başvurulması gerekiyor. Genel sağlık primi alacakları yönünden ise en geç 30/4/2015 tarihine kadar başvurulması gerekiyor.

" Torba Kanun" ya da "Af Kanunu" olarak da bilinen devlete olan bazı borçların cezalarının bir kısmını silen ve bunlara taksitlendirme imkanı getiren "İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 Sayılı KANUN" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 

6552 Sayılı Kanun ile yapılandırılma imkanı getirilen araç muayene borçlarına ilişkin cezaların yapılandırma usullerini açıklayan 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİN0:1) Resmi Gazete’de yayımlandı. 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda aylık %5 fazla yerine  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kadar fazla alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 440)  ile 250 bin TL ve üzeri vergi borcu olanların kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı. Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/11/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan  vergi ve cezalar ile 01/6/2013-31/5/2014 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar  dikkate alınacak.

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı. Yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurulacak.

2015 yılında binalar için vergi değerinin tespitinde kullanılacak olan bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirleyen EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Resmi Gazete’de yayımlanan Kararı ile Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulayacak  şirketleri belirledi. Buna göre sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TMS’ye uyacaklar.
 

Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Ağustos 2014 tarihinde internet sitesinden Mali Tatil uygulamasına ilişkin bir “Duyuru” yayımladı. Bu “Duyuru” ile  göre özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dâhil edildi.
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilecekler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamayacak.
 

Sosyal Güvenlik Kurumu, trafik kazası giderlerinin Kurum tarafından karşılanması ve sorumlulara rücu edilmesi hakkında Genelge yayımladı. Sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere adli vaka ve trafik kazası sonucu yapılan sağlık yardımlarına ait tedavi faturaları kurumun ilgili birimlerine intikal ettirilmekte ve Sağlık Uygulama Tebliğ  hükümleri doğrultusunda ödenebilmesi için ilgili birimce incelenmektedir.