2012 YILI BASİT USULDE GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

Maliye Postası Dergisinin 2012 YILI BASİT USULDE GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ‘nin de yer aldığı  15 Şubat  2012  tarihli 755. sayısı yayımlandı Maliye Postası Abonelerine gönderildi.  2012 YILI BASİT USULDE GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ’nde bulunan bazı konular şunlar:

 

 Kimler Basit Usulde Vergilendirilmektedir

Basit Usulden Faydalanamayacaklar     

Kararnamelerle Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar

Mükellefiyet Şekli Belirlenirken Hangi Tarihteki Had ve Tutarlar Dikkate  Alınır

Had ve Tutarların Uygulamasında %20 ‘ye Kadar Fazlalık Dikkate Alınır mı?

Karşılaştırılacak Had ve Tutarlar

Yıl İçinde Basit Usulden Gerçek Usule Geçen Mükellefler

Bir çok örnek

 

Ve daha bir çok konuyu 2012 YILI BASİT USULDE GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ‘nin de yer aldığı  Maliye Postası Dergisinde bulabilirsiniz. Rehberin bir bölümünü aşağıda okuyabilirsiniz.

 

 Bu ve bunun gibi bir çok makaleyi, özel sayılarımızı okumak, vergi, sosyal güvenlik ve iş kanunu hakkındaki sorularınıza cevap almak için Maliye Postası abonesi olunuz.

 

Hazırlayan : Mehmet AKARSLAN

 

 

   Mükellefiyet Şekli Belirlenirken Hangi Tarihteki
                        Had ve Tutarlar Dikkate Alınır?

a)           Genel şartlar;

Gelir Vergisi Kanununun 47’inci maddesinin son fıkrasında “2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, anılan maddenin 2 numaralı bendinde yer alan işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli, öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki tutarlar, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki tutar dikkate alınmalıdır.

Aynı şekilde 3 numaralı bentte yer alan, ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak şartı da takvim yılı başındaki durum dikkate alınarak değerlendirilir. Ancak, yıl içinde gerçek usulde vergilendirilmeyi gerektiren başka bir ticari faaliyete başlanması halinde, işe başladığı tarihten itibaren her iki faaliyetine ilişkin ticari kazancı da gerçek usulde tespit edilir.

Takvim yılı içinde kirada artış meydana gelir ve o yıl için belirlenen haddi aşan mükellefler takip eden takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir.

b)           Özel şartlar;

Gelir Vergisi kanununun 48’inci maddesinde yer alan özel şartların varlığının tespiti yönünden, ötedenberi işe devam eden mükelleflerde bir önceki yıla ilişkin gerçekleşen alış- satış tutarları esas alınır.

Örnek :

2012 yılına ilişkin bir mükellefin mükellefiyet şeklinin belirlenmesinde, bir önceki yıla ait 31.12.2011 tarihi itibariyle gerçekleşen alış-satış tutarları dikkate alınacaktır. Her yıla ilişkin özel şartlar (alış-satış tutarları) takvim yılı girmeden önce tespit edilerek duyurulmaktadır. Bu nedenle, 31.12.2011 tarihi itibariyle gerçekleşen alış-satış tutarları, 2010 yılı sonunda tespit edilerek duyurulan had ve tutarlar ile karşılaştırılacaktır.

Yıl içinde işe yeni başlayanlarda özel şart aranılmayacaktır.

c) Kâr oranı düşük emtiaya ilişkin şartlar;

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtianın ticaretini yapanların(2), 2012 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hâsılatlarının 31.12.2011 tarihi itibariyle yeniden tespit edilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Bu gruba giren emtialar için yıl sonunda tespit edilen hadler, gerçekleşen tutarlarla karşılaştırılır. 

 

 

 Bu ve bunun gibi bir çok makaleyi, özel sayılarımızı okumak, vergi, sosyal güvenlik ve iş kanunu hakkındaki sorularınıza cevap almak için Maliye Postası abonesi olunuz.