ALMANYA İLE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI İMZALANDI

“Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalandı.    Anlaşma iki ülke Parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye veriliyor.

 

Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belli oranlarla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile yine 6 ayı aşmayan danışmanlık hizmetleri de dahil hizmet tedariklerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülüyor.

 

Anlaşmada yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeler de Anlaşma’da yer alıyor.

 

Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakata varıldı. Feshedilen önceki Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmadığından,  iki Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu giderildi.