BANKA SANDIKLARININ SGK'YA DEVRİNİN SÜRESİ UZATILDI

 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca  kararlaştırıldı.İlgili Karar 9 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.