BEYANNAME VE BA-BS FORMLARI VERME SÜRELERİ

Gelir İdaresi yayımladığı sirkülerler ile beyanname  ve BA-BS Formlarının verilme sürelerini uzattı. Buna göre Haziran Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajı ile  Katma Değer Vergisi  beyan ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar; 2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00'e kadar uzatıldı.

 

 

Formların verilme süresinin uzatılmasına ilişkin VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48 okumak için tıklayınız.

Beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47 okumak için tıklayınız.