Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Bildirimleri

407 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle 1 Ağustos 2011 tarihine ertelenen Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine ait bilgilerin elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılmasına ilişkin yükümlülüklerin bu tarihten itibaren yerine getirilmesi gerekiyor.

 

 

405 Numaralı VUK Tebliğini okumak için tıklayın.

407 Numaralı VUK Tebliğini okumak için tıklayın.

 

 

 

Buna göre;

 

-Meslek mensupları ile mükellefler arasında 1/8/2011 tarihinden itibaren düzenlenecek Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde,

 

-1/8/2011 tarihinden önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından 1/8/2011 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde,

 

-1/8/2011 tarihinden itibaren Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde

 

elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekecek.