İdari para cezalarında zaman aşımı süresi kaç yıldır?

Bir Abonemizin sorusu ve kendisine verilen cevap: (01 Haziran 2011 Tarihli Maliye Postası Dergisinde yayımlanmıştır)
 
İdari para cezalarında zaman aşımı süresi kaç yıldır? Kanun maddesini de verirseniz memnun olurum.
 
MALİYE POSTASI?NIN ABONEMİZE YANITI
 
İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde itiraz edilir. Kurumca itirazı reddedilenler 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.
 
İdari para cezaları on yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. (5510 sk. md.102)

Uyarı !

Vergi , Sosyal Güvenlik, İş Mevzuatı , Muhasebe vb. konularında sorularınıza en kısa zamanda cevap alabilmek , diğer abonelerin sorduğu yüzlerce soruya verilmiş yanıtları incelemek için Maliye Postasına Abone olunuz.

Tel: 0312 (4180442,4180021,4258193)

Bu bölüm sitemizin ziyaretçilerine yardım için hazırlanmıştır. Bu bölümde yazılı olan bilgiler , Maliye Postası uzmanlarının okurlara tavsiye niteliğindeki görüşleri olup, herhangi bir kuruluşu veya kimseyi bağlayıcı nitelikleri yoktur. Okuyucuların burada belirtilen görüşlere göre hareket etmeden önce mutlaka, konularıyla ilgili mevzuattaki son değişiklikleri, ilgili kuruluş uygulamalarını, ilgili yargı kararlarını da araştırmaları gerekir. Burada yazılı soru ve cevaplardaki bilgi ve görüşlerden olayı doğabilecek ihtilaf veya sorunlarda Maliye Postası ve Maliye Postası uzmanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez.