KDV BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YENİLENDİ

Katma Değer Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Kitabımız son mevzuat değişikliklerine göre yenilendi. 400 sayfanın üzerindeki bu çalışma yenilenmiş hali ile bu çalışmaya abone olanlara gönderildi. Değişir yapraklı, mevzuat değişikliklerine göre güncellenen bu kitabımızda  Katma Değer Vergisi konusunda uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar yapılıyor. 

 

Katma Değer Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Kitabımızı incelemek için tıklayın. 

 

Kitapta ;

 

·  K.D.V. beyannamesinin  yasa hükümlerine göre nasıl doldurulacağı

·         KDV Tevkifatı Uygulaması (Tam Tevkifat - Kısmi Tevkifat)

·         Konut ve işyerleri, yapı kooperatifleri, özel matrah şekillerine tabi malları satanların vergilendirilmesi

·         Dövizle yapılan işlemler, vade farkları, faiz, komisyon, iskonto masraf aktarımı uygulamaları

·         Promosyon ürünleri, borç ve teminat verilmesi, tazminat, ceza ve avanslar, aidatlar,

·         K.D.V. indiriminin usul ve esasları ile özellik taşıyan durumlar

·         K.D.V. istisnaları , istisnadan doğan vergi iadeleri

·         İşi bırakma, tasfiye birleşme, adres değişikliği, ölüm hallerinde K.D.V. yönünden yapılacak işlemler

 

Ve KDV ile ilgili daha bir çok özellikli hususun açıklaması yer alıyor.