NÜFUS CÜZDANI KAYBOLDUĞUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Nüfus Cüzdanı Kaybolduğunda Yapılacak İşlemler
 
Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde  nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması durumunda; çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenerek onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
Ayrıca, nüfus müdürlüğü ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili kişiden kimliğini kanıtlayan bilgi ve belge de talep edebilir.
Kimliği kanıtlayan belge olarak aşağıdaki belgelerden birisi kabul edilir:
 
Uluslararası aile cüzdanı
Ehliyet
Pasaport
Memur cüzdanı
Avukat kimlik kartı
Basın kartı
Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi
Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu

Cüzdanını kaybeden kişinin belge ve bilgi ibraz edememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda ilgilinin ibraz edeceği fotoğraf ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile ilgili yurt dışında ise Türkiye’de kendisini tanıyanların adı, soyadı ve adres bilgileri ile nüfus müdürlüklerince yapılan tahkikatın olumlu sonuçlanması halinde; yurt içinde başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı 05/03/2010 tarihinde konu ile ilgili olarak VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ  SERİ NO: 2010/1 yayımlamıştır. MERNİS Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp ve çalıntı sorgulaması imkanı getirildiği için konu ile ilgili daha önce yayımlanmış olan 2007/1 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi uygulamadan kaldırılmıştır.
 
Bu nedenle kaybolan veya çalınan nüfus cüzdanları ile mükellefiyet tesis edilmesinin engellenebilmesi için vergi daireleri tarafından aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
 
Vergi daireleri kendilerine müracaat ederek mükellefiyet tesisi yaptırmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilerin,
 
-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak bildiren, mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin ibraz ettikleri nüfus cüzdanının, mükellefiyet tesisi yapılmadan ve/veya dosya numarası verilmeden önce, MERNİS/Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp veya çalıntı olup olmadığını sorgulayacaktır.
 
Yapılan sorgulama sonucunda;
 
-İbraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olmadığının tespit edilmesi halinde mükellefiyet tesisi yapılması ve/veya dosya numarası verilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.
 
-İbraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olduğunun tespit edilmesi halinde nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefiyet tesisi yapılmayacak ve/veya dosya numarası verilmeyecektir. İbraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir.
 
Ayrıca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdanının fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile vergi daireleri tarafından emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir.
 
 
Maliye Postasının Notu:
 
Nüfus Cüzdanını kaybeden kişilerin, başkaları tarafından kendi adlarına  şirket kurulmasının önlemek için ticaret sicili müdürlüklerine müracaat ederek nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarının  kaybolduğunu ya da çalındığını yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu durumu vergi dairelerine de yazılı olarak bildirmelerinde yarar vardır. Mevzuatta açık bir hüküm olmamasına rağmen, nüfus cüzdanının değerli kağıtlardan olması, kötü niyetli şahısların eline geçmesi durumunda nüfus cüzdanı sahibi adına kanunsuz işlemlerde bulunulabileceği göz önünde bulundurularak nüfus cüzdanının kaybedildiğinin ve hükümsüz olduğunun ulusal yayın yapan gazetelerden birinde ilan ettirilmesi ve durumun yazılı olarak emniyet birimlerine bildirilmesinde de yarar bulunmaktadır. İleride bu konuda doğabilecek uyuşmazlıklarda bu ilan ve yazılı bildirimler kanıt olarak kullanılabilecektir.

Yeni yorum gönder

Doğrulama
 
Image CAPTCHA
Resimde görüntülenen harf veya rakamları giriniz.