SİGORTALI İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ BİLDİRİMLERİNDE BİLİNMEYENLER!

Sanırım, 5510 Sayılı Kanunun 8.nci maddesine göre sigortalı tescil ve bildirimini bilmeyen yoktur meslektaşlarımızın arasında.
Benim burada paylaşmak istediğim şey ise; "Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği"nin 11.Maddesinin 3 numaralı bendinin "ç" fıkrası ile 25.nci maddesinin 2 numaralı bendi.
Eğer farklı Sosyal güvenlik Kurumu ünitelerine bağlı birden fazla işyeriniz var ise, bu işyerleri arasındaki personel giriş ve çıkışlarını süresi dışındada yapabilirsiniz. Nasılmı?
?Madde 11: İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe girişbildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, "naklen" ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı yada başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında,?
Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılıyor.
Aynı zamanda Madde 25-(2)?ye göre de aynı şekilde nakil işlemi ile yapılan çıkış bildirimleri de yasal süresi dışında yapıldığında süresinde yapılmış sayılıyor.
Saygılarımla,
Ayhan AYDINLIK

Benim burada paylaşmak istediğim şey ise; "Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği"nin 11.Maddesinin 3 numaralı bendinin "ç" fıkrası ile 25.nci maddesinin 2 numaralı bendi.
Eğer farklı Sosyal güvenlik Kurumu ünitelerine bağlı birden fazla işyeriniz var ise, bu işyerleri arasındaki personel giriş ve çıkışlarını süresi dışındada yapabilirsiniz. Nasılmı?
Madde 11: İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe girişbildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, "naklen"

Uyarı !

Vergi , Sosyal Güvenlik, İş Mevzuatı , Muhasebe vb. konularında sorularınıza en kısa zamanda cevap alabilmek , diğer abonelerin sorduğu yüzlerce soruya verilmiş yanıtları incelemek için Maliye Postasına Abone olunuz.

Tel: 0312 (4180442,4180021,4258193)

Bu bölüm sitemizin ziyaretçilerine yardım için hazırlanmıştır. Bu bölümde yazılı olan bilgiler , Maliye Postası uzmanlarının okurlara tavsiye niteliğindeki görüşleri olup, herhangi bir kuruluşu veya kimseyi bağlayıcı nitelikleri yoktur. Okuyucuların burada belirtilen görüşlere göre hareket etmeden önce mutlaka, konularıyla ilgili mevzuattaki son değişiklikleri, ilgili kuruluş uygulamalarını, ilgili yargı kararlarını da araştırmaları gerekir. Burada yazılı soru ve cevaplardaki bilgi ve görüşlerden olayı doğabilecek ihtilaf veya sorunlarda Maliye Postası ve Maliye Postası uzmanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez.